Flytte til Tuddal

Tuddal sentrum

Vi ønsker deg som har lyst til å flytte på landet velkommen til ei bygd med stor dugnadsånd og mykje som skjer.

Du kan velge byggeklare tomter på kommunalt byggefelt like ved skule og barnehage i sentrum. Her ligg også kyrkja og to kaféar, byggevarer og daglegvare. Gang- og sykkelveg til butikk, 700 m unna. Solrikt og sentralt, med utsikt over vatn.

Om vinteren er det skiaktivitetar i lysløype i Tuddal sentrum ved skulen og 70 km preparerte turløyper, som innbyr til lange skiturar i vakker og variert natur.

Vil du bygge andre stader i bygda vår, er det mange mulegheiter på private byggefelt og tomter.

Ta kontakt med Hjartdal kommune, tlf. 35028000.

Utviklet av: Folkebadet.no