Barnehage og skule

Lokalsamfunnet som læringsarena.

Barnet treng næring og gode vekstvilkår både i skule og fritid.

I Tuddal har vi barnehagetilbod frå 1 år og skule frå 1.-7. klasse i bygda. Det gjev godt utgangspunkt for eit tett og nært samarbeid mellom heim og skule.

Heile lokalsamfunnet er læringsarena. Her har vi oversikt, og lærarar, som motiverar elevane til å utvikle seg til trygge og sjølmedvetne barn.

Barnehagen og skulen i Tuddal er samlokalisert, det gjev læringsmiljø både for store og små. Leikeplass og idrettsplass med fotballbane, ballbinge og lysløype ligg like inntil skulen. Naturen ligg tett innpå, ein gard med dyr er næraste nabo.

Ungdomsskulen i Hjartdal kommune ligg i Sauland, 2 mil frå Tuddal sentrum.

Best i Telemark

Avisartikkel.

Utviklet av: Folkebadet.no