Barnehage og skule

Lokalsamfunnet som læringsarena.

Barnet treng næring og gode vekstvilkår både i skule og fritid.

I Tuddal har vi barnehagetilbod frå 1 år og, frå august 2019 kjem Tuddal montessoriskule, med tilbod frå 1.-7. klasse og SFO i bygda. Det gjev godt utgangspunkt for eit tett og nært samarbeid mellom heim og skule. Rektor med lang erfaring som lærar og montessoripedagog er tilsett. Vi gler oss over at elevane får behalde nærskulen sin.

Heile lokalsamfunnet er læringsarena. Her har vi oversikt, og lærarar, som motiverar elevane til å utvikle seg til trygge og sjølmedvetne barn.

Barnehagen og skulen i Tuddal er samlokalisert, det gjev læringsmiljø både for store og små. Leikeplass og idrettsplass med fotballbane, ballbinge og lysløype ligg like inntil skulen. Naturen ligg tett innpå, ein gard med dyr er næraste nabo.

Ungdomsskulen i Hjartdal kommune ligg i Sauland, 2 mil frå Tuddal sentrum. Den er eit praktbygg, nyopna våren 2019, i heiltre og energinøytral. Hjartdal er i front på miljø både for menneske og natur.

Utviklet av: Folkebadet.no