Tuddal løypelag

Tuddal løypelag:

Styret i Tuddal løypelag ønskjer å tilby gode løyper, og arbeider aktivt for å oppnå dette. Løypelaget vil legge ut informasjon om løypenettet når det har kome så mykje snø at det kan køyrast løyper.

Ifjor blei det sett ut nye skilttavler, med nye kart i alle kryss og skilt, som viser retning og avstand. I tillegg har løypelaget inngått kontrakt med skisporet.no for sporing av tråkkemaskina med GPS.

Link til løypene: http://skisporet.no/telemark/tuddal

Historie:

Det har blitt køyrt skiløyper i Tuddal i meir enn 25 år.  I starten var det ivrige entusiastar som køyrde med snøskuter både seint og tidleg. Det har blitt lagt ned utallige timar med dugnadsarbeid med rydding av busker og kratt, for å få til gode skiløyper for hytteeigarar og bygdefolk. Etter som åra har gått har løypekøyringa kome i meir organiserte former, og blir i dag køyrt opp med en tråkkemaskin og preparert hver helg.

Drift:

Organiseringa av sjølve løypelaget er framleis basert på dugnadsarbeid, mens det blir leigd inn maskin for å køyre løyper, som blir godtgjort per time. Dagens økonomi gjev rom for køyring to gonger i helgene. Det blir arbeidd med å utvide dette tilbodet. Dagens styre består av 3 grunneigarar og representantar fra Toskjær Hytteforening og frå Flugonfjell Hytteforening.

Økonomi:

Tuddal Løypelag er heilt avhengig av økonomisk støtte frå hytteeigarar, hytteforeningar og brukarar av løypene, for å oppretthalde det tilbodet vi har i dag. I tillegg sponsar næringslivet i Tuddal, grunneigarar og Hjartdal kommune med penger, for å sikre at vi kan bruke ei avansert tråkkemaskin med fres. Hytteeigarar blir oppmoda om å bidra med minimum kr 500,- pr år, noko som er rimeleg med tanke på at det blir køyrt spor kvar helg gjennom heile sesongen.

Bidrag kan innbetalast på konto nummer: 2699.07.03212 

Kontakt:

Navn: Telefon: E-post:
Håkon Bøen 41 50 50 87 haakon.boeen@gmail.com Grunneigar
Kåre Karlberg 99 60 60 20 kk@kkhytteservice.no Grunneigar
Olav H Flugon 99 44 58 00 olav@flugonfjell.no Grunneigar
Tore Hagen 97 05 33 37 thag6@online.no Toskjær Hytteforening
Tor Erik Heggøy 91 33 88 12 teh@tendenans.no Flugonfjell Hytteforening

Tuddal Løypelag ønsker alle som nyttar løypene ein god tur i Tuddals fine natur.

Utviklet av: Folkebadet.no